Monday, July 20, 2009

0809 MM String Puppet

e Suspended ceiling is the sole gesture planed to bring new life into the existing warehouse. Architectural intent is delivered from the interactive mechanism able to reconfigure itself according to evolving needs. The ceiling consists of elements with differing purpose, some are structural, while some are mobile and planed to be utilized differently across the interior. Differing in size, mobile components are grouped in clusters forming corresponding spaces with distinct characteristics. One such characteristic is the room height, for instance cafe area will be significantly lower then exhibition hall. Furthermore, mobile components are to be lowered to the ground level and deployed uniquely at different clusters to become furniture pieces (i.e. chair, lamp or display element). This way floor plane becomes the mirror image of the ceiling, populated with furniture pieces now missing form the above. In this protocol each user is entitled to make individual decision on how to use a mobile piece, making way for the sum of the individual decisions to leave key mark on the overall interior form.

s Celokupna revitalizacija čeone hale rešena je spuštenim plafonom. Plafon se sastoji od primarnih komponenti-nosača i sekundarnih-nameštaja. Zajedno, komponente čine sistem koji se menja i prilagođava potrebama i broju korisnika hale. Sekundarne komponente su pokretljive i promenljive, grupisane su u veće i manje klastere. Veličina zavisi od namene prostora ispod. Klasteri su spušteni na različite visine koje su uslovljene stepenom privatnosti prostora iznad kojeg su, npr. klaster iznad kafea je niži u odnosu na klaster iznad izložbenog prostora. Nameštaj se sa plafona spušta uz pomoć sajli, i sam ima mogućnost transformacije, npr. stolica se skuplja u lampu. Pod je negativ plafona- koliko je namestaja na podu toliko fali komponenti na plafonu. Korisnik samim privlačenjem stolice utiče na izgled hale.Sunday, July 19, 2009

0809 PS - Diploma Project

e Project is conceived as easily accessible public space. Movement lines define spatial form, pedestrian circulation routes define position and shape of the plateaus where varied programs are located. Project contains cultural and commercial content and space for sport and recreation. Depending on season (summer or winter), there are scenarios where space of one content may get bigger on account of the other.

s Projekat je zamišljen kao lako dostupan javni prostor. Prostorna forma je dobijena iz linija kretanja koje formiraju glavne i sporedne komunikacije oko kojih se formiraju platoi. Na mestima formiranja platoa linije kretanja se granaju po vertikali i prave prostore za smeštanje određenih funkcija. Projekat sadrži kulturne i komercijalne sadržaje kao i prostor za sport i rekreaciju.U zavisnosti od sezone (leto ili zima), postoje scenariji po kojima se prostor jednog sadržaja može povećavati na račun drugog.


Thursday, July 16, 2009

0809 MC Adaptive Formations - Diploma Project

e Adaptive Formations explores the idea of spatial adaptability via rule based design methods. Architectural intent is based on the bottom-up process, defying usual pathway beginning with the masterplan and ending with the individual building design. Proposed design protocol prioritizes decisions at the local level, assesses their compatibility and generates complex spatial forms. In a gradual process, existing warehouses are being converted for multitude of uses revolving around knowledge related industries. Simultaneously, network of public spaces is formed in relation to varied occupancy scenarios with the aim to allow for interaction between permanent occupants and visitors. In the later stages of the project, such development pattern lends it self to further increase of the built density and evolution of high rise buildings on site.

s Projekat istražuje ideju prostorne prilagodljivosti kroz metodu pravilia. Ako razmišljamo o arhitektonskoj strategiji kao sistemu zasnovanom na bottom-up pravilima koncept arhitektonskog delovanja se menja, od master planiranja - niza odluka struktuiranih na osnovu razmere, do procesa u kome set lokalnih odluka međusobno reaguje i generiše urbanu kompleksnost. Nasleđena skladišta se postepeno adaptiraju za različite namene u oblasti poslovanja baziranog na znanju. Formira se mreža javnih prostora u zavisnosti od različitih scenarija korišćenja sa ciljem da se ostvari kontakt izmedju postojećih programa i posetilaca. Inicijalni organizacioni patern podržava rast i povećanje izgrađenosti, u kasnijim fazama projekta moguće je formiranje visokih objekata.
Wednesday, July 15, 2009

0809 SP Crowd Control

e Taking into the account facts such as: proximity of the city center, plausible pedestrian routes and the river front location, it is easy to imagine that now vacant industrial warehouses forming Port of Belgrade could make the new centrality in area. This project aims to recycle industrial fabric by converting it according to various individual needs and patterns of collective behavior. The understanding of the communal aspect is based on the study of rules which could be translated into the design protocol. Any change of the input will result in the transformed output. With the change in use or if certain program is activated, such as exhibition, lecture, or concert; the adjustment in environment will follow. The interior is created from thin and movable partitions suspended form the existing concrete structure. If the number of users changes or certain activity intensifies, built environment will adapt accordingly.

s Uzevši u obzir izuzetn
o povoljan položaj u odnosu na centarlno gradsko jezgro, saobraćajne i pešačke pravce, kao i direktnu vezu sa rekom, čeona hala beogradske luke ima potencijal stvaranja novog centralnog mesta u životu grada. Projekat se bavi prilagođavanjem bivšeg industrijskog prostora uzimajući u obzir indivudulane potrebe njegovih korisnika ali i kolektivne oblike ponašanja. Razumevanje potreba mase je zasnovano na analitičkim pretpostavkama i nizu pravila čijom kombinacijom je stvoren protokol za genezu prostorne forme. Promenom ulaznih podataka dobijamo promene u konačnoj konfiguraciji prostora. Promenom namene ili aktivacijom potencijalnih sadržaja kao što su izložbe, predavanja, ili koncerti vrši se i adaptacija prostora. Materijalizacija enterijera je definisana površinskim elementima i pokretnim pregradnim panelima koji su sajlama okašeni za posotojeću betonsku konstrukciju. Oscilacije u broju korisnika i intezitetu aktivnisti tako imaju direktan uticaj na stvaranje odgovarjućeg prostornog rešenja.


0809 IP equipublicspace - diploma project

Rheotomic surface. Electric field line, equipotential surface. Magnets, attractors in public space and fields witch are necessary for that activity in response of number of people. Helicoids witch affect each other enable continual walk through public space, its levels, and floor of neighboring, already existing, ex industrial, office building. Public space consists of picnic zone, open cinema zone, covered cinema zone, open air amphitheater, covered amphitheater, cafe, gathering room, two terraces, observation decks. It uses temperature difference (of river water and air) for micro climate, so it is a public space with long season usage.
Tuesday, July 14, 2009

0809 MG Want2climbUP?

e One possible way to activate former industrial building is by inserting new programme into the existing architectural shell. In this case this is done by the gradual formation of the infrastructure for recreational activities. Introduced structures are mimicking naturally created rock suitable for free climbing according to three relevant parameters: degree of inclination, disposition of handles, and ascent trajectories. Taken as input data, these parameters are used to create formal differentiation and offer a degree of diversity to be matched with individual preferences of the users. Finally proposed structures synchronized and distributed in the existing building to help organize space and form a sequence of distinct interiors.

s Predlozenom strategijom aktiviranja Čeone hale stvara se poligon za slobodno penjanje,
i srodne sportsko-rekreativne aktivnosti. Predvidjena prostorna struktura oponasa priordni oblik stena pogodnih za penjanjanje prema prostornim parametrima koji su relevantni sa ovaj sport: stepen nagiba, rasporeda hvatova i putanje uspona. Manipulacijom parametara kroz postavljeni protokol ostvarene su mnogostruke varijacije konacne forme. Medjusobnim uskladjivanjem i pozicioniranjem takvih struktura u prostoru hale, organizvan je citav prostor za definisanim podcelinama.

Monday, July 13, 2009

08089 AH MultiactiveTopographicSurface

e Proposed strategy for the regeneration is aiming to reconcile former industrial building with its surroundings. Existing structure remains intact while new topography is introduced as a means to establish connection between the interior and the exterior. Initial analysis based on the catalog of suitable uses is converted into manageable data to help control the design process. A sequence of plausible design iterations has been tested with the use of a mechanism for distribution of referential points in relation to fluctuations in the parametric input. Resulting geometry is established as the optimal solution capable of fostering great number of uses.

s Projekat za regeneracju čeone hale Luke Beograd odnosi se na širi kontekst i bavi se povezivanjem grada i objekta. Polazeci od postojecih kvaliteta industrjskog objekta, strategija se oslanja na intervenciju topografskog karaktera kojom se vrsi povezivanje unutrašnjeg prostora hale i spoljnog prosrora neposrednog okruzenja. Inicijalna analizia kroz katalog potencijalnih aktivnosti je pretvorena u parmetre za generisanje prostorne forme, a zatim je uspostavljen mehanizam preko koga je ispitan niz mogucih resenja prema prostornoj dispoziciji referentnih tacaka u odnosu na varijacije u parmaetraskim vrednostima. Konacna geoemtrija je uspostvlajena kao optimalno resenje koje omogucava koegzistenciju velikog broja namena.