Monday, May 26, 2008

0708 [WS] 3-1 radionički crteži

materijal - troslojni karton
format 73/71 cm
cena 35,40 din
količina 175
---------------------------------------------------------------------------------- 6195,00 din
štampa - papir 80 g/m2
rolna 0,70 m
cena 100 din/m2
količina 127,75 m
----------------------------------------------------------------------------------- 8942,00 din

----------------------------------------------------------------------------------15137,00 din

Tuesday, May 20, 2008

filotaksični model rasta - izvod iz master teze

Teza je predstavljena u maju 2008. godine kod mentora dr Lidije Đokic kao deo master (diplomskog) projekta sa temom "Biomimikrija i njena primena u arhitekturi na primeru zgrade Prirodnjačkog muzeja u Beogradu". Teza između ostalog postavlja generativni filotaksični model rasta strukture, koji je jedan od najefikasnijih u prirodi, kao moguć oblik rasta ili izgradnje konfiguracije muzeja kroz vreme. Dalji rad predstavlja prevođenje geometrije ovog modela u arhitektonski koncept.

Wednesday, May 14, 2008

Modern2 // Daniel Libeskind: The Architecture of Memories

Prošle nedelje je u Beogradu u hotelu Jugoslavija održana treća po redu nedelja dizajna, trodnevna konferencija koja je ove godine okupila kreativne umove 21. veka da odgovore na pitanje šta danas znači biti moderan.

Ključni predavač konferencije bio je arhitekta Daniel Libeskind, koji je kroz svoje projekte nastojao da objasni koliku bi odgovornost arhitektura trebala da ima u svojoj društvenoj dimenziji. Govorio je kako svako mesto ima svoj neopipljiv kontekst, odnosno memoriju, koju ne bismo smeli da skrivamo ili brišemo, zato što je njen izlazak na površinu neminovan. U tom smeru je, nakon Libeskindovog predavanja, održan Panel: Designing Places, sa temom Starog Sajmišta u Beogradu, za čiju je ’memoriju’ B92 pokrenuo inicijativu. Dok se na panelu razmatrala rekonstrukcija Sajmišta, Libeskind je zauzeo stav da nije dovoljno samo rekonstruisati prethodno stanje, već da je neophodno na tom mestu napraviti nešto novo, sa jakim prisustvom, što bi predstavljalo sadašnje društvo koje, noseći svesno svoju prošlost, sada može da gleda u budućnost sa nadom.

Imala sam priliku da, kao deo BDW tima, budem host Libeskindu i njegovoj ženi Nini za vreme njihovog kratkog boravka u Beogradu, i jedna od prvih pitanja koje mi je postavio bilo je kada su kod nas izbori, i kolika se izlaznost očekuje. Njihovo interesovanje se ubrzo proširilo na evropsku integraciju i sistem školovanja.

Nakon predavanja, DL i NL su prošetali Dunavskim Kejom sa američkim ambasadorom, i večerali na jednom od splavova. Sutradan su svoj boravak završili organizovanim obilaskom Luke Beograd. Pred odlazak su me pitali da li mislim da je njihovo predavanje bilo značajno, na šta sam odgovorila da je bilo potpuno relevantno za naše područje, gde se potencijal arhitekture usko sagledava.Friday, May 9, 2008

0708 [WS] 1-1

Radionica ima za cilj upotrebu gradjevinskog materijala i proizvod u svoj pirodnoj veličini. Proces rada se kerece od digitalnog modela, preko makete do krjanjeg proizvoda, spremnog za upotrebu i serijsku proizvodnju. Nakon izbora najprikladnjih resenja u razmeri 1-2, prelazimo na razradu radioničkih crteza, i kalkulaciju gradjeviskih troškova. Tokom poslednje nedelje semestra bavimo se asamblazom finalnog proizvoda. Vezba se svodi na simulaciju kompletnog gradjevinskog procesa, od koncepta do gotovog proizvoda i uspostavljanja povratnih uticaja izmedju arhitektoskog crteža, modela, i prototipa.


.............................................Cerović Milutin ................................................................................................................................

Radosavljević Dimitrije...................................................................................................................Vujović Višnja..........................

Pešić Mladen............................Jovanović Vesna.........................................................................Lapčević Tijana.........................

Petruševski Ivana .........................................................................................................................................................................Thursday, May 8, 2008

0708 [WS] MC rhinoscript studijaOption Explicit
'-------------------------------------------------------------------------------
' Subroutine: cheeweelook part 1
' Purpose: rotira tougao oko stranica + smanjuje trougao po tezishnoj duzi
' Author: Milutin Cerovic 2008
'--------------------------------------------------------------------------------
Call Main()
Sub Main()
Dim i,j,Sf
Dim arrtemena1,arrTemp,arrNovoTeme,arraxis,arrSrfBochno(2)
Dim strTrougao
' input --------------------------------------------------------------------------
strTrougao = Rhino.GetObject("selektuj polyline trougao")
arrtemena1 = Rhino.PolyLineVertices(strTrougao)
For i = 1 To 8 ' broj krugova
For j = 0 To 2 ' loop kroz stranice trougla
' rotacija trougla + dodavanje povrshine ----------------------------------
arrtemena1 = Rhino.PolyLineVertices(strTrougao)
Rhino.AddSrfPt arrtemena1
arrtemena1 = duplicateArr(arrtemena1)
arrTemp = arrtemena1
arraxis = Rhino.VectorCreate(arrtemena1(j),arrtemena1(j+1)) ' osa rotacije
strTrougao = Rhino.RotateObject(strTrougao,arrtemena1(j),-30,arraxis,vbTrue)
' 0.scale trougla po tezishtu ---------------------------------------------------
arrtemena1 = Rhino.PolyLineVertices(strTrougao)
arrtemena1 = duplicateArr(arrtemena1)
arrNovoTeme = scaleTrougao(arrtemena1(j),arrtemena1(j+1),arrtemena1(j+2),3)
Rhino.EnableObjectGrips strTrougao
If j = 0 Then
Rhino.ObjectGripLocation strTrougao,2,arrNovoTeme
Else
If j = 1 Then
Rhino.ObjectGripLocation strTrougao,0,arrNovoTeme
Else
Rhino.ObjectGripLocation strTrougao,1,arrNovoTeme
End If
End If
Rhino.EnableObjectGrips strTrougao,False
' dodavanje bochne povrsine -----------------------------------------------------
arrtemena1 = Rhino.PolyLineVertices(strTrougao)
arrtemena1 = duplicateArr(arrtemena1)
arrSrfBochno(0) = arrTemp(j+2)
arrSrfBochno(1) = arrTemp(j)
arrSrfBochno(2) = arrtemena1(j+2)
Rhino.AddSrfPt arrSrfBochno
Next
Next
End Sub
Function scaleTrougao(arrT1,arrT2,arrT3,Sf)
Dim i
Dim strLajna
Dim arrMidP
strLajna = Rhino.AddLine(arrT1,arrT2)
arrMidP = Rhino.CurveMidPoint(strLajna)
For i = 1 To Sf ' tezishna duz, scale faktor
strLajna = Rhino.AddLine(arrT3,arrMidP)
arrMidP = Rhino.CurveMidPoint(strLajna)
Rhino.DeleteObject strLajna
Next
scaleTrougao = arrMidP
End Function
Function duplicateArr(arr)
Dim NewArr(6)
NewArr(0)=arr(0)
NewArr(1)=arr(1)
NewArr(2)=arr(2)
NewArr(3)=arr(0)
NewArr(4)=arr(1)
NewArr(5)=arr(2)
duplicateArr = Newarr
End Function0708 Summer Term Student List

Graduate Programme, modlul M5 Studio, 22 credits Instructors: Djordje Stojanović, Jelena Živančević

guest crits: Danilo Dangubić, Nenad Katić, Grozdana Šišovic

students: Predrag Marković, Ivana Janković, Visnja Vujović, Dimitrije Radosavljevic, Aleksandar Lalović, Iva Vavić, Petar Smiljanić, Vladimir Todorović Vesna Jovanović, Ivana Vasiljevic, Milenena Pavlov, Ivana Tupanjac, Milena Dušić, Ivana Pjevović, Nemanja Marković, Višnja Vukičević, Jelena Rančić, MladenPešić, Milutin Cerović, Tijana Lapčević, Petrusevski Ivana