Monday, March 31, 2008

0708 Ron Eglash: African fractals, in buildings and braids

........šta je potencijal fraktalne geometrije, kakve su mogućnosti za formiranje orgnizacione logike prostora na ovakvim principima? U ovom kontekstu fraktalna geometrija dovedena je u vezu sa društvenim uredjenjem afričkih civilizacija, medjutim upotreba algoritma povezana je sa intuitivnim, a ne matemetičkim znanjem.

Courtesy of C2milutin

Monday, March 24, 2008

0708 [WS] Cheeweelook

Generativna logika dizajna i jedan korak dalje. Cilj vežbe je da razvije razumevanje generativnog fenomena a zatim to znanje upotrebi kao operatvinu strategiju za stvaranje i manipulisanje kompleksne prostorne strukture. Praktična primena principa može da uvede odstupanja od prvobitno uspostavljenog protokola radi postizanja željenog cilja. Dakle u porcesu dizajna, moguće je uspostaviti pravila koja postaju neadekvatna i moraju biti modifikovna. Ovakva devijacija može preuzeti ključnu ulogu u formaciji prostorne strukture. Zarad konvencije vežba se svodi na redefiniciju dizajna dobro poznatog objekta sa praktičnom namenom.


Sekundarni cilj vežbe je da uspostavi razumevanje odnosa izmedju digitalnog i analognog modelovanja, odnosno izmedju dizajna i fabrikacije, i predstavlja inicijaciju u domenu materijalizacije kompleksne prostorne forme.
Vasiljević Ivana...........................................................................Marković Nemanja ....................Todorović Vladimir...................

Vujović Višnja.............................................................................Vuki
ćević Višnja.......................Marković Predrag.......................

Lapčevic Tijana.........................Cerović Milutin.............................................................................................................................

Lalović Aleksandar.........................................................................................................................Smiljanić Petar.........................

Janković Ivana..........................Radosavljević Dimitrije..................................................................................................................

Sunday, March 23, 2008

0708 Winter Term Student List

Graduate Programme, modlul M4 Studio, 22 credits Instructors: Djordje Stojanović, Jelena Živančević, Lena Pepovska

guest crits: Danilo Dangubić, Kristijan Čebzan, Jelena Živković, Aleksandra Raonić, Nate Kolbe, Ljiljana Blagojević

students: Arsić Kristina, Bašić Milana, Vavić Iva, Vujović Višnja, Janković Ivana, Kušić Aleksandar, Lapčević Tijana, Marković Predrag, Petruševski Ivana, Pešić Mladen, Radosavljević Dimitrije, Rančić Jelena, Simić Marijana, Smiljanić Petar, Cerović Milutin, Stojanovic Aleksandar