Monday, March 24, 2008

0708 [WS] Cheeweelook

Generativna logika dizajna i jedan korak dalje. Cilj vežbe je da razvije razumevanje generativnog fenomena a zatim to znanje upotrebi kao operatvinu strategiju za stvaranje i manipulisanje kompleksne prostorne strukture. Praktična primena principa može da uvede odstupanja od prvobitno uspostavljenog protokola radi postizanja željenog cilja. Dakle u porcesu dizajna, moguće je uspostaviti pravila koja postaju neadekvatna i moraju biti modifikovna. Ovakva devijacija može preuzeti ključnu ulogu u formaciji prostorne strukture. Zarad konvencije vežba se svodi na redefiniciju dizajna dobro poznatog objekta sa praktičnom namenom.


Sekundarni cilj vežbe je da uspostavi razumevanje odnosa izmedju digitalnog i analognog modelovanja, odnosno izmedju dizajna i fabrikacije, i predstavlja inicijaciju u domenu materijalizacije kompleksne prostorne forme.
Vasiljević Ivana...........................................................................Marković Nemanja ....................Todorović Vladimir...................

Vujović Višnja.............................................................................Vuki
ćević Višnja.......................Marković Predrag.......................

Lapčevic Tijana.........................Cerović Milutin.............................................................................................................................

Lalović Aleksandar.........................................................................................................................Smiljanić Petar.........................

Janković Ivana..........................Radosavljević Dimitrije..................................................................................................................

1 comment:

Anonymous said...

See here