Monday, March 31, 2008

0708 Ron Eglash: African fractals, in buildings and braids

........šta je potencijal fraktalne geometrije, kakve su mogućnosti za formiranje orgnizacione logike prostora na ovakvim principima? U ovom kontekstu fraktalna geometrija dovedena je u vezu sa društvenim uredjenjem afričkih civilizacija, medjutim upotreba algoritma povezana je sa intuitivnim, a ne matemetičkim znanjem.

Courtesy of C2milutin

1 comment:

Anonymous said...

See Please Here