Tuesday, May 20, 2008

filotaksični model rasta - izvod iz master teze

Teza je predstavljena u maju 2008. godine kod mentora dr Lidije Đokic kao deo master (diplomskog) projekta sa temom "Biomimikrija i njena primena u arhitekturi na primeru zgrade Prirodnjačkog muzeja u Beogradu". Teza između ostalog postavlja generativni filotaksični model rasta strukture, koji je jedan od najefikasnijih u prirodi, kao moguć oblik rasta ili izgradnje konfiguracije muzeja kroz vreme. Dalji rad predstavlja prevođenje geometrije ovog modela u arhitektonski koncept.

1 comment:

Anonymous said...

kul
pametne biljke, znaju shta hoce i shta im treba