Friday, May 9, 2008

0708 [WS] 1-1

Radionica ima za cilj upotrebu gradjevinskog materijala i proizvod u svoj pirodnoj veličini. Proces rada se kerece od digitalnog modela, preko makete do krjanjeg proizvoda, spremnog za upotrebu i serijsku proizvodnju. Nakon izbora najprikladnjih resenja u razmeri 1-2, prelazimo na razradu radioničkih crteza, i kalkulaciju gradjeviskih troškova. Tokom poslednje nedelje semestra bavimo se asamblazom finalnog proizvoda. Vezba se svodi na simulaciju kompletnog gradjevinskog procesa, od koncepta do gotovog proizvoda i uspostavljanja povratnih uticaja izmedju arhitektoskog crteža, modela, i prototipa.


.............................................Cerović Milutin ................................................................................................................................

Radosavljević Dimitrije...................................................................................................................Vujović Višnja..........................

Pešić Mladen............................Jovanović Vesna.........................................................................Lapčević Tijana.........................

Petruševski Ivana .........................................................................................................................................................................No comments: