Monday, February 1, 2010

0910M4 FM


The project geometry is developed around the uniform tilling system. Initially, rhombitrihexagonal pattern is applied along terrain’s isolines to form a set of cascading platforms. According to individual preferences, dwellings are configured with the use of two planar components, triangles and quadrants. The project has a potential to change, as system may adapt to varied requirements of its users.

Prva faza projekta se odnosi na prilagođavanje rombitriheksagonalne mreže izohipsama na lokaciji u cilju stvaranja kasakada koje omogućavaju bolje korišćenje prostora i otvaranja vizura ka moru. Nakon uvođenja kolskih i pešačkih komunikacija korišćenjem dva geometrijska oblika, kvadrata i trougla, formiraju se parcele. Stambene jedinice se projektuju u skladu sa individulanim potrebama korisnika. Svaka od njih nastaje kombinovanjem pomenuta dva geometrijska oblika uz poštovanje određenih principa kako bi se istakli opšti kvaliteti projekta kao što su velike privatne zelene površine, pogled ka moru i adaptilnost jedinica. Ovakvim principom projektovanja otvara se mogucnost za dalju kastomizaciju prostora.

No comments: