Friday, January 4, 2008

0607 [WS2] RP

Druga po redu radionica ove godine, bavi se proizvodnjom Rapid Prototype modela, tehnikom koja postaje standardna procedura u razvoju arhitektonskih oblika. Proces počinje izradom digitalnog modela. Prvenstveno, studenti razvijaju razumevanje kompleksne geometrije duplo zakrivljenih površina, a zatim nastavljaju sa pripremom poligonalnog modela koji se upotrebljva za 3D štampu. Radionica je izvedena u saradnji sa kompanijom 3d-caddit iz Beograda. Rad Slavka Milanovića dobio je drugu, a rad Miljana Čizmovića otkup na internacionalnom konkursu ’Let’s make it 3D’, a oba projekta su izložena na FESPA sajmu u Berlinu, 5-9 Juna 2007 uz prisustvo autora.

Milanović Slavko.........................................................................................................
....................................................................

Čizmovic Miljan..............................................................................................................................................................................


Grujić Jelena .................................................................................................................................................................................
www.3d-caddit.com
www.all4print.net
www.zcorp.com/


Rad Jelene Grujić, postaje polazna tačka za projekat ’Zid za odmaranje’ koji na medjunardonom konkursu osvoja nagradu Trimo Urban Crash i doživljava svoju realizaciju na Krakovskom nasipu u Ljubljani. U okviru nagrade Jelena Grujić je osvojila stipendiju za letnji kurs na Arhitektonskoj Associjaciji u Londonu.


www.trimo-urbancrash.com
www.aaschool.ac.uk/summerschool

No comments: