Friday, January 4, 2008

0708 [WS1] sheebitze

generativna logika dizajna

Ista vežba sa novom generacijom studenata. Kao i prethodne godine, cilj vežbe je da razvije razumevanje generativnog procesa u dizajnu. Logika algoritama u matematici će biti upotrebljena kao model za razvijanje metodologije za arhitektonsko projektovanje. Jednostavno rečeno, algoritam je set instrukcija koje pretvaraju odredjeni ’input’ u odredjni ’output’ i može se izraziti kroz govor, graficku šemu ili kompjuterski jezik. Uspeh algoritma se meri u broju koraka koji su neophodni da proizvedu željeni proizvod. U arhitektonskom kontekstu, ovakva logika je upotrebljena kao tehnika za stvaranje kompleksne prostorne frome, zasnovane na upotrebi vrlo jednostavih geometrijskih pravila.

Zarad konvencionalnosti vežba će se ograničiti na pristupačne i lako upotrebljive materijale. U ovom slučaju, zadati ’input’ će biti drvce šibice a predpostavljeni ’output’ serija apstraktnih fizičkih modela gde je svaki arhitektonski rezon sveden na razmišljanje o prostoru kao materijalnom sistemu; strukturalna ili organizaciona priroda oblika mogu biti implicirane.........
Radosavljević Dimitrije.....................................................................................................................................................................

Simić Marijana............................................................................................................. Vavić Iva...................................................

Arsić Kristina.............................................................................................................. Bašić Milana................................................

Rančić Jelena..............................................................................................................Petruševski Ivana.......................................

Cerović Milutin................................................................................................................................................................................

Smiljanić Petar..........................................Pešić Mladen...............................................................................................................

Janković Ivana ..........................................Lapčević Tijana.........................................Vujović Visnja...........................................

No comments: