Sunday, February 10, 2008

0708 Nate Kolbe u Beogradu

U ulozi gostujućeg kritičara Nate Kolbe je prisustvovao prezenetaciji radova na kraju zimskog semestra, a narednog dana je u svečanoj sali Arhitektonskog Fakulteta govorio o školskom sistemu Arhitektonske Asocijacije u Londonu i sprezi izmedju svog akademskog i praktičnog rada. U okviru teme ‘materijal i površina’ on je pokazao primere studentskih radova i sopstvenih projekata.


Nate Kolbe je Unit Master na Arhitektonskoj Asocijaciji u Londonu. Radi kao arhitekta u Londonu i osnivač je studija Superfusionlab. U projekte na kojima je radio tokom proteklih godina ubrajaju se i paviljon za Louis Vuitton u Tokiju, nekoliko rezidencijalnih projekata u Londonu, i TV toranj u Guangzhou.
www.superfusionlab.com
www.aaschool.ac.uk