Sunday, February 10, 2008

0708 Nate Kolbe u Beogradu

U ulozi gostujućeg kritičara Nate Kolbe je prisustvovao prezenetaciji radova na kraju zimskog semestra, a narednog dana je u svečanoj sali Arhitektonskog Fakulteta govorio o školskom sistemu Arhitektonske Asocijacije u Londonu i sprezi izmedju svog akademskog i praktičnog rada. U okviru teme ‘materijal i površina’ on je pokazao primere studentskih radova i sopstvenih projekata.


Nate Kolbe je Unit Master na Arhitektonskoj Asocijaciji u Londonu. Radi kao arhitekta u Londonu i osnivač je studija Superfusionlab. U projekte na kojima je radio tokom proteklih godina ubrajaju se i paviljon za Louis Vuitton u Tokiju, nekoliko rezidencijalnih projekata u Londonu, i TV toranj u Guangzhou.
www.superfusionlab.com
www.aaschool.ac.uk

11 comments:

elprincipito said...

the imagination is more important than knowledge.

Legué hasta aqui dando saltos entre páginas, me gustan tus artículos. Saludos cardiales.

Anonymous said...

See here

Anonymous said...

See here

Anonymous said...

This comment has been removed because it linked to malicious content. Learn more.

Anonymous said...

This comment has been removed because it linked to malicious content. Learn more.

Anonymous said...

Sorry. Look please here

Anonymous said...

This comment has been removed because it linked to malicious content. Learn more.

Anonymous said...

See HERE

Anonymous said...

See Here or Here

Anonymous said...

See here or here

Millicent said...

Good for people to know.