Friday, February 1, 2008

0708 [P] MS arhitecture t r a p

Struktura razapeta nad nekadašnjim šinama skup je raščlanjenih arhitektonskih pojmova (nosećih- vertikalnih i horizontalnih komunikacija i nošenih- kutija za stanovanje). Njihova kombinacija je kontekstualno osetljiva i uslovljava mestimična zgušnjavanja i razređivanja strukture. Čitav sistem trpi nadopunjavanja i transformacije, diktirane uslovima lokacije ali i kulturološkim pragom ( poput testera za koliko daleko mogu stići nadogradnje). Kinetička pojavnost, nasleđena od nekadašnjeg tranzitnog konteksta održava termin “kolosek” kao ključnu reč koja naglašava jedan nasleđeni pravac i personifikuje namenu objekta.

No comments: