Sunday, February 10, 2008

0708 [P] kraj zimskog semestra

Finalnom prezentacijom studentskih radova okončan je zimski semestar. Projektni zadatak odnosio se na lokaciju glavne želzničke stanice u Beogradu i njenu okolinu. Postojeća infrastruktura na terenu sugeriše izrazito linearni sistem organizacije prostora i alternativne mogućnosti transformacije gradskog tkiva. Prema Generalnom ubranistickom planu Beograda 2021, na ovom potezu nije predvidjen razvoj stambenog tkiva već je sugerisano stvaranje isključivo komercijalne zone. Otvoreno je pitanje koegzistncije različitih namena i potencijala prostorne organizacije koja mozda ima prednosti u odnosu na tradicionalnu blokovsku strukturu grada........
No comments: