Friday, February 1, 2008

0708 [P] MC

Rad predstavlja istraživanje geometrije. Ideja je da se formira samoorganizovani sistem koji u sebi sadrži određene parametre i trpi promene među tim parametrima direktno kroz geometriju prostora. Cilj je da se kroz niz odluka identifikuju ti parametri , nađe njihova međusobna zavisnost
i geometrija koju zahtevaju. Fraktalnim deformacijama polja mreže kontrolisana je poroznost, kvadratura javnih površina i parcela. Gradacijom ovih parametara i njihovom translacijom u druge ekonomske i ekološke parametre stvorena je programska diferencijaciija koja se tumači kroz geometriju prostora.

1 comment:

db said...

gde su komentari? ja ne mogu da odolim!__Milutine SVAKA ČAST__sve se JASNO čita: i ŠTA i ZAŠTO i KAKO__prostudirano, osmišljeno transformabilno__poseban +++ za "scenario tokova", "kontrolisanu poroznost" i "programsku diferencijaciju"!!! Bravooo i bas prija ;) :))