Friday, February 1, 2008

0708 [P] SK nivoi privatnosti

Osnovna ideja projekta podrazumeva strukturu, iznad perona zeleznicke stanice, koja deluje na perone, kao nastresnica, dok svojim sadrzajima opsluzuje, kako korisnike perona, tako i korisnike, koji dolaze namenski u objekat. Osnovni dijagramski layer formiran je definisanjem zona privatnosti, na nivou perona. Generisa forme podrazumeva primenu arhitektonskih imputa, na primarnom layer - u, eksperimentisanje sa posledicama primene imputa, kao i analizu uticaja generisane forme, na prostor perona. Krov objekta, kao kljucni javni prostor, orijentisan je, svojom programskom postavkom, ka neposrednom okruzenju, tojest, ka centrima okupljanja korisnika.

3 comments:

db said...

crno je sve "progutalo"__ne da se čitati, razumeti i komentarisati :( a blog bi trebalo da zaživi__od vas zavisi__samo napred :)))

Mladen Pesic said...

hahahahahahahah sale dobi pljuvacinu svoje omiljene boje

Mladen Pesic said...

hahahahahahahah sale dobi pljuvacinu svoje omiljene boje