Friday, February 1, 2008

0708 [P] IV

Kao dizajn alat koristi se software koji je programiran da rasterecuje guzhvu na kritichnim mestima sa velikim intenzitetom saobracajnog protoka. Kontrolishuci kontekstualne parametre (raspored tachaka na lokaciji: access points, local points of intensification, exit points/ hijerarhija tachaka/ odnos povrshina) generisan je optimalan raspored komunikacionih kanala koji se zatim razmeshta u vishe nivoa. Kao rezultat nastaje konvergencija vishe istodobnih, medjusobno povezanih slojeva gde komunikaciona mrezha postaje glavni artikulator prostora. Ona ogradjuje i definishe povrshine chijim se preklapanjem formiraju objekti, javne povrshine i praznine. Uspostavljena je kontinualna urbana mrezha shto je omogucilo vertikalno i horizontalno preplitanje infrastrukturnih tokova i vishenamenskih objekata (trgovina/zabava/usluge/poslovanje).


No comments: